سلام ممکنه کسی منو راهنمایی کنه که چطور اب یه پالوداریوم نسبت کوچیک که نمیشه توش فیلتر گذاشت رو عوض کرد؟