سلام
آکواریم آب شور دو ماه هست راه انداختم. چند روز قبل دوتاتومیتوکه حدود ۴سانت هستن به آکواریم اضافه کردم. الان دوتا کلارکی دیدم حدود یک سانت بلند تر و کمی درشت تر ازاین تومیتو ها .میشه به آکواریم...