با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
به تازگی کتاب ناگفته های ماهی دیسکس ترجمه و تالیف مهندس سیا مک مهینی بصورت کتاب الکترونیک در167 صفحه شامل 6 فصل ، سیستماتیک وگونه های مختلف ماهیان دیسکس ،شیمی...