مکالمه بین josemourinho و SHADmaghz

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. سامولیکم !


    ببخشید مزاحم شدم! غرض از -قرض از -Gharaaz azz مزاحمت: خواستم بگم Piss تو اون نام کاربری ت! حیف اون آواتار!


    امری-عمری -Ammri نیست؟

    خدافض
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1

CopyRight © AquaQuest