View RSS Feed

پست های برگزیده سایت

مطالعه علمی استفاده از خاک در تانک گیاهی

Rate this Entry
[QUOTE=DarKfish;75388][COLOR=#b22222]در این مقاله که برگرفته از کتاب اکولوژی آکواریم گیاهی نوشته ی Walstad هست ، بسیار عمیق بحث بستر گیاهان را بر مبنای نیاز ها و شیمی بستر بحث کرده و خیلی خوب خاک(خاک استفاده شده بر گیاهان زینتی) و رسوب (خاک بستر رودخانه و همین خاکهایی که برای آکواریم های گیاهی استفاده میشه) رو با هم مقایسه کرده.
از اونجا که نتیجه گیری در مورد استفاده ی درست از خاک بستر نیازمند کامل شدن این مقاله هست ، پس تا آخر بحث صبور باشید![/COLOR]
-----

استفاده از خاک در آکواریم گیاهی یک سد بزرگی برای اکثر آکواریم باز هاست. در اینجا منظور از خاک را مشخص میکنم که همان خاک گلدان یا باغچه ای است که گیاهان در آن رشد میکنند.( من در مورد خاک های زیرین، سنگ های سیلیکاتی (ویرمیکالیت) رس سفال،kitty litter و مخلوط شن صحبت نمیکنم)
به نظر من ریسک های استفاده از خاک در آکواریم خیلی زیاد اغراق شده است. اگر خاک میتواند باعث رشد گیاهان زمینی شود، حال چه گل و چه علف هرز باشند، پس میتوانند باعث رشد گیاهان آکواریمی شوند. مشکلاتی که خاک گاهی ایجاد میکند به طور کلی موقت بوده و میتوانند برطرف شوند.
حتما، استفاده از خاک غیر مشخص در آکواریم میتواند ریسک در برداشته باشد. حتی اگر که خاک مشکلی نداشته باشد باز ممکن است درست عمل نکند( خاک و استفاده نادرست از نور و گیاهان غیرمناسب میتواند تبدیل به فاجعه شود)
مواد تشکیل دهنده ی خاک و رسوب:
خاک (خشکی) و رسوب(آبی) تشکیل شده از :
[COLOR=#0000cd][B]1-mineral particles (ذرات معدنی )[/B][/COLOR]
چهار عنصر معمول در پوسته ی زمین، اکسیژن،سیلیکن ، آلومنیوم و آهن که فرم گرفته در همه ی خاک ها میباشند. به طور کلی شن شکسته شده از کوارتز(اکسید سیلیکن) رس تشکیل شده از آلومنیوم هستند. بقیه مواد معدنی مثل آهن، آلومنیوم و اکسید های منگنر، چسیبیده به ذرات رسی و یا فرم گرفته در ذرات رسوبی دیگر میباشند.
[COLOR=#0000cd][B]2-ماده ارگانیک[/B][/COLOR]
ماده ی ارگانیک در واقع نشات گرفته از چیزی بیولوژیکی هست. باقیمانده ی جلبک ،باکتری ها، گیاهان، برگهای مرده و تجزیه ی ماهی در رسوبات آبی است. اگرچه ماده ی ارگانیک تنها قسمت کوچیکی از وزن خاک رو تشکیل میده(تقریبا 2 درصد) ولی 90 درصد سطح خاک رو به خودش اختصاص داده است.
مواد ارگانیک در نهایت به مواد هیومیک تجزیه میشوند که بارهای منفی دارند و میتواند مواد مغذی مثل (Fe3+ , Cu+2) مس و آهن را جذب میکنند. ذرات منفی هیومیک اساسا نشات گرفته از هیدروکسی،کربوکسیک و گروه های phenolic میباشند. هیومن ها 60 تا 80 درصد مواد ارگانیک خاک های زمین را تشکیل داده اند و تنها 25 درصد از رسوبات (خاک آبی).
این باعث میشود که گیاهانی که در خاک هستند(نه بستر گیاهی) از مواد مغذی بیشتر استفاده کنند و هیومیک ها ریشه ی گیاهان را از سموم فلزات محافظت کند.
[COLOR=#0000cd][B]3-مواد رسوبی غیر ارگانیک[/B][/COLOR]
این مواد نشات گرفته از ارگانیسم هایی مثل لاک و دیاتم ها هستند. در آکواریم ها که غذای ماهی پیوسته در آن وارد میشود، ممکن است مقداری زیادی از بقایای فسفات آهن نامحلول ، فسفات کلسیم و کلسیم کربنات باشد. برای مثال، اکثر غذای ماهیان تشکیل شده از ماهیان هست که کلسیم فسفات در دندان و استخوان آنها وجود دارد.
[COLOR=#0000cd][B]4-میکروارگانسیم :[/B][/COLOR]
سطح بستر در مقایسه با آبی که بر روی آن است، خانه ی میکروارگانسیم هاست. برای مثال، نشان داده شده است که رسوبات دریاچه ها شامل یک میلیارد باکتری در یک گرم میباشند. باکتری هایی که در فیلتر شنی در آکواریم ایجاد شده اند چه در آبشور و چه آب شیرین، 10 میلیون باکتری در یک گرم میباشند..
بستر آبی نه تنها باکتری ها را در بر ندارد بلکه پلوتوزا، انگل، جلبک ها و مخمر نیز میباشد.
در شکل زیر کلونی این میکرو ارگانسیم ها را بر روی دانه ی ماسه مشاهده میکند:
[ATTACH=CONFIG]4751[/ATTACH]
تحقیقات نشان داده است که باکتری ها بر روی ذرات ارگانیک بیشتر کلونی میزنند تا بر روی ماسه.،با اینکه ذرات ارگانیک تنها در قسمتی از سطح خاک حاضرند .
پس رس و مواد ارگانیک جایی هستند که به وفور اکثریت باکتری ها در آن پیدا میشوند.

----
در قسمت بعدی خصوصیات خاک و بستر آبی (رسوبات) را مورد بررسی قرا میدهم و ایراد های بسترهای گیاهی را بحث خواهیم کرد و در نهایت در مورد استفاده از خاک و کودهی با خاک را خواهیم گفت.
ترجمه از امیرحسین (DarKfish)
[B]اختصاصی از آکوا کوئست[/B][/QUOTE]
تصاوير کوچک فايل پيوست تصاوير کوچک فايل پيوست sand.jpg  
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

نظرات


CopyRight © AquaQuest