قوانین مسابقات برترین فلاور به شرح زیر می باشد:


1- 3 فلاور برتری که توسط کاربران انتخاب میشوند توسط مدیران بخش فلاور مورد بررسی قرار گرفته و بهترین آنها به عنوان فلاور برتر شناخته و معرفی خواهد شد.

2- با هرگونه تقلب و تخلف در مسابقات برخورد جدی صورت گرفته و خاطی برای همیشه از مسابقات محروم خواهد شد.

3- ماهی شرکت داده شده در مسابقه در زمان برگزاری باید در تملک کاربر باشد.

4 - فقط یک عکس شامل تمامی اجزای بدن فلاور همراه نام کاربری ارسال شود. (در صورت نیاز ، شرکت کننده باید چندین عکس دیگر برای اثبات مالکیت ارسال کند)

5 - عکس ارسالی جدید باشد و نباید تا پایان مسابقات در تاپیک های دیگر سایت به نمایش گذاشته شود.

6- عکس های بی کیفیت در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

7 - تنها کاربرانی مجاز به شرکت در مسابقه هستند که بیش از 30 روز از تاریخ عضویتشان گذشته باشد.

8 - رای کاربرانی که کمتر از 10 پست دارند در مسابقات شمارش نخواهد شد.

9- جایزه مسابقات ، مدال و غذای هامپی هد و سوپر رد تایلندی برای نفر اول می باشد.