سلام دوستان.
کسی میدونه میگو های خشک ریز اسم اصلیشون چیه؟ و آیا به نظرتون میشه پرورش داد اینا رو؟